Vi på Resurskonsulterna arbetar med
rekrytering, bemanning och stöd och matchning.

Rekrytering

Rekrytering (Executive search) är ett av våra tre affärsområden. Här förmedlar vi humankapital med ett mångfaldsperfektiv till fasta nyckelpositioner. Detta omfattar headhunting av chefer, kvalificerade säljare, styrelsepositioner samt managementkonsulter. Våra medarbetare och samarbetsparter har en gedigen erfarenhet av strategisk rekrytering. Styrkan i vårt arbete är att vi har ett brett kontaktnät med en unik kandidatbank. Ambitionen som vi eftersträvar är att vi ska vara det givna valet när ditt företag behöver förstärkning i teamet.

Sekretess 

Vi är strikt konfidentiella vad gäller de uppgifter som kommer vår kännedom i samband med våra uppdrag. Handlingar och dokument försvaras på ett säkert sätt.

Integritet 

Vi lämnar inga upplysningar om ert företag eller en kandidat vi fått medgivande om.

Vi finns på flera orter i Sverige

 Lista

Stöd och matchning

Vi på Resurskonsulterna är i grunden ett bemanning och rekryteringsföretag . Detta innebär att vi kontinuerligt får in uppdrag som vi kan förmedla vidare våra deltagare i stöd och matchning. Detta ser vi som vår stora styrka.

Vi erbjuder även effektiv och teoretisk jobbcoachning i syfte att du som jobbsökande skall vara mer attraktiv på arbetsmarknaden.Vi erbjuder allt från Cv-granskning till intervjuteknik, med viktigast av allt vi erbjuder en nära kontakt med arbetsmarknaden.

Våra handledare har en lång erfarenhet av karriärcoachning samt en gedigen arbetserfarenhet inom just coachning och rekrytering. Det breda kontaktnätet gör att vi kan erbjuda möjlighet till relevanta kontakter i dem flesta yrkesområdena. Vi är även lyhörda för mångfald, detta ser vi som en resurs på arbetsmarknaden. Tveka inte på att höra av dig för mer information om våra tjänster samt vad vi kan göra för just dig.

 Vi är övertygade om att arbetsmarknaden behöver just dig.

Bemanning

En av många fördelar med att hyra personal av oss på Resurskonsulterna är att vi alltid strävar efter att stärka vår kunds team, inte bara bredda den. Ni är välkomna att använda våra tjänster vid ordinarie personals frånvaro på grund av sjukdom, semester, ledighet eller för att förstärka i något specifikt område.

Vi har många års erfarenhet av att matcha kunders bemanningsbehov – såväl stora som små företag, statliga myndigheter som kommuner och landsting. Vi erbjuder våra kunder rätt lösning för att effektivisera samtidigt som vi snabbt kan täcka ditt behov på kompetenta medarbetare. Vår trygghet och tilltro till vår kompetens gör att vi erbjuder dig som kund “nöjd-kund-garanti” vilket innebär att ni inte behöver betala om ni inte är nöjda med vår tillsättning.

Vi tillhandahåller personaluthyrningstjänster inom flertalet yrkesområden, på alla nivåer. Här nedan kan du läsa om några av de yrkesområden som vi har erfarenhet av:

- Kontor & Administration

- Ekonomi Juridik

- Organisation HR

- IT & Data

- Information & Marknad

- Försäljning

- Bank & Finans

Vår affärsidé är att hjälpa företag och organisationer inom tjänstesektorerna att öka sin affärsnytta genom att bemanna och rekrytera strategiskt utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Om oss

Vi på resurskonsulterna är övertygande om att det finns flera skäl att investera i en mångfaldsstrategi. Själva ordet innovation betyder att bredda tanken samt producera nya och olika idéer. Och det är det som en mångfaldsstrategi handlar om.

Vår spetskompetens är att skapa en mer inkluderande arbetsorganisation. Vi hjälper företag och organisationer att rekrytera och bemanna strategiskt utifrån ett mångfaldsperspektiv då kompetens, erfarenhet, kreativitet samt innovation står i fokus. En av våra konkurrensfördelar är att vi har en bredare rekryteringsbas med tillgång till kandidater med andra värdefulla kompetenser, såsom internationell erfarenhet, fler språk och andra nätverk

Vi har väl utarbetade rutiner och metoder för matchningsprocessen, och kan med gott samvete erbjuda våra kunder nöjdkundgaranti.

Vår vision är att bli det naturliga valet för svenska företag och organisationer när det kommer till skapandet av dynamiska och effektiva arbetsgrupper.